konfigurator podłóg

Porady

A | A | A Drukuj

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót parkieciarskich - zestawienie

Artykuł dodany: 30 Wrzesień 2010

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót parkieciarskich - zestawienie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót parkieciarskich” określają obowiązki poszczególnych stron umowy o wykonanie posadzki drewnianej, podstawowe parametry oraz standardy jakościowe wykonywania robót oraz zasady ich odbioru.


Uregulowania zawarte w „Warunkach technicznych...” przypominają parkieciarzowi o jego obowiązkach przed przystąpieniem do pracy (wyjaśniając również, gdzie leżą granice tych obowiązków) i pozwalają uniknąć w trakcie robót, a także przy ich odbiorze sporów związanych z odmiennym spojrzeniem wykonawcy i inwestora na poszczególne cechy posadzki oraz sposoby oceny potencjalnych wad. Po ukazaniu się w 2009 roku „Warunków technicznych...” wydanych przez Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy mamy obecnie do wyboru 3 dokumenty tego typu, a mianowicie wyżej wymienione „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót parkieciarskich. Zasady zawierania umów na wykonanie parkietu” SPP, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych” przygotowane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zawarte w „Dzienniku robót budowlanych” wydanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy „Warunki odbioru i użytkowania

podłóg drewnianych”. Który z wymienionych dokumentów posłuży przy wykonaniu i ocenie konkretnej posadzki pozostaje w sferze umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Zawierając umowę na wykonanie posadzki strony powinny zawrzeć w niej punkt mówiący, że integralną częścią umowy są wybrane „Warunki techniczne...”, by móc wszelkie niejasności rozstrzygać na ich podstawie. W celu ułatwienia wyboru, z których „Warunków technicznych...” warto korzystać, zestawiłem porównawczo w tabeli najważniejsze punkty oceny posadzki, takie jak dopuszczalne nierówności, odchyłki od poziomu, szczeliny, uskoki, wypełnienia, odkształcenia, odchyłki od prostoliniowości, szerokości dylatacji, wygląd powierzchni posadzki, przyklejenie elementów. Podaję również dopuszczalne wilgotności podkładu i ścian, zalecane warunki klimatyczne w pomieszczeniach, sposób oględzin posadzki przy odbiorze oraz parametry sprawdzane przy odbiorze. Dla porównania umieściłem również w zestawieniu europejską specyfikację techniczną CEN/TS 15717:2008 określająca ogólne zasady montażu parkietu.


Nie podejmuję się w tym krótkim przeglądzie dokonywać oceny, które z przedstawionych „Warunków technicznych...” są lepsze, czy gorsze. Każde z nich prezentuje odmienne podejście do problematyki unormowania zagadnień związanych z wykonaniem i odbiorem posadzek drewnianych. Jedne są bardziej szczegółowe w swoich zapisach (np. WTWiORB ITB), inne przedstawiają lakonicznie wyłącznie podstawowe parametry („Warunki...” OSP). „Warunki techniczne...” SPP są kompilacją CEN/TS 15717 (co widać wyraźnie w zestawieniu tabelarycznym) z niemiecką normą DIN 18354 „Roboty parkieciarskie”, co już powinno świadczyć na ich korzyść. Jednak opracowanie dokumentu na zasadzie tłumaczenia, zawsze obarczone jest niebezpieczeństwem błędów wynikających z niedoskonałości przekładu. I tak też stało się w tym przypadku, kilka punktów dokumentu koniecznie wymaga poprawy z powodu błędów w tłumaczeniu.


Tabela: Zestawienie warunków technicznych wykonania i odbioru robót parkieciarskich


Parametry

Warunki SPP

Warunki ITB

Warunki OSP

CEN/TS 15717

Prześwit, nierówności, podkład.

1,0 m - 3 mm

2,0 m - 5 mm

Podkłady pod posadzki przyklejane

1,0 m - 2 mm

2,0 m - 3 mm

3 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia

Podkłady pod posadzki pływające

2,0 m - 3 mm (maksymalnie 3 odchyłki na długości łaty)

2,0 m - 5 mm

1,0 m - 3 mm

2,0 m - 5 mm

Prześwit, nierówności, posadzka.

1,0 m - 3 mm

2,0 m - 5 mm

2,0 m - 3 mm (maksymalnie 2 na całej długości łaty)

2,0 m - 2 mm

w przypadku równania podłoża 3 mm

mozaika, przemysłówka, bruk 5 mm

1,0 m - 3 mm

2,0 m - 5 mm

Odchyłki podkładu od płaszyzny poziomej


-

2 mm/m

5 mm/m na całej długości i szerokości


-


-

Odchyłki posadzki od płaszczyzny poziomej


-

2 mm/m

3 mm/m na całej długości lub szerokości pomieszczenia


-


-

Styk z inną posadzką

± 2 mm

-

-

-

Uskok

0,3 mm

-

-

0,3 mm

Szczeliny/spoiny

drewno lite 0,5 mm

el. wielow. 0,3 mm

poprzecznie 4 mm/m

0,4 mm

0,4 mm, z tym że na 1 m2 dopuszcza się występowanie 3 szczelin o szerokości do 0,6 mm (nie dot. mozaika, bruk, przemysłówka)

drewno lite 0,5 mm

el. wielow. 0,3 mm

poprzecznie 4 mm/m

Wypełnienia

pomiędzy dwoma elementami dopuszczalne jest wypełnienie o szerokości max. 1 mm, wypełnienie powierzchni jest dopuszczalne na nie więcej niż 2% powierzchni

-

-

pomiędzy dwoma elementami dopuszczalne jest wypełnienie o szerokości max. 1 mm powierzchnia wypełnienianie może być większa niż 2% powierzchni pojedyńczego elementu

Poprzeczne odkształcenie wklęsłe /łódkowanie/ spaczenie

0,5 % szerokości


-


-

0,5 % szerokości

Odchyłki od lini prostej

2,0 m - ≤ 5 mm

między dwoma stykającymi się pasami - ≤ 2 mm


-


-

2,0 m - ≤ 5 mm

między dwoma stykającymi się pasami - ≤ 2 mm

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach
-

temperatura 20 ± 3°C

względna wilgotność powietrza 50 ± 5%

podczas robót: temperatura +15/+25°C

wzgl. Wilgotność powietrza 45-70%

podczas użytkowania:

temperatura 18-20°C

wzgl. Wilgotność powietrza 45-60%
-

Maksymalna wilgotność podkładu


-

cementowe ≤ 3%

gipsowe ≤ 1,5%

cementowe ≤ 2,0%

anhydrytowe ≤ 0,5%


-

Maksymalna wilgotność ścian

-

3,00%

-

-

Przyklejenie/zwilżenie elementów

deszczułki i płyty łączone na pióro wpust > 40%

pozostałe elementy
> 60%

na całej powierzchni elementu (nie mniejszej niż 80%)-

w normie użyty jest termin "odspajanie się elementów", cała powierzchnia odspojenia nie powinna przekraczać 40% powierzchni elementu dla produktów z piórem/wpustem i 60% dla innych.

Dopuszcza się 0,1% odspajających się elementów

Dylatacja obwodowa/ szczeliny dylatacyjne

parkiet pływający

wg PN-EN 13489 > 10 mm

wg PN-EN 13629 > 12 mm

10 – 15 mm

ok. 10 – 20 mm

parkiet pływający

wg PN-EN 13489 > 10 mm

wg PN-EN 13629 > 12 mm

Dodatkowe dylatacje-

przy długości pomieszczenia powyżej 8 m lub szerokości większej od 6 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3 cm--

Zasady łączenia elementów sklejanych ze sobą

spoiny czołowe powinny mijać się w stosunku do siebie co najmniej 40 cm

przesunięcie w kolejnych rzędach o minimum 40 cm


-


-

Wygląd powierzchni

lakierowanie: jednorodny wygląd, do wad zalicza się chropowatosć, wtrącenia punktowe i wtrącenia włókien szczeciny pędzla, niedopuszczalne zacieki

olejowanie: jednorodny wygląd

-

niedopuszczalne wady widoczne z pozycji stojącej: rysy po szlifowaniu, wybrania od maszyny (dot. nowych parkietów), ślady po malowaniu pędzlem, wałkiem lub blachą, plam, przebarwień, dużych skupisk pyłów, grudek, bądź włosów

do wad zalicza się chropowatość, wtrącenia punktowe i wtrącenia włókien szczeciny pędzla, niedpouszczalne zacieki. Uwagi: Plamy spowodowane silikonem są niedopuszczalne, nie zawsze jednak powstają one w związku z robotami parkieciarskimi.

Sposób oględzin przy odbiorze

w naturalnym oświetleniu światłem rozproszonym, padającym z tyłu obserwatora

z odległości ok. 1 m

na stojąco lub siedząco, w normalnych warunkach

oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu

w naturalnym oświetleniu i ze światłem rozproszonym, padającym z tyłu obserwatora do oceny lub stwierdzenia wad na powierzchni posadzki nie można wykorzystywać światłapadającego pod kątem, sztucznych źródeł światła i światła padającego bezpośrednio.

Badania przy odbiorze

- zgodność z umową, porównanie wykonanego parkietu z projektem i szczegółami dyspozycji umownych,

- zapisy w dzienniku robót dot. warunków przystąpienia do robót,

- sprawdzenie wymagań technicznych (zamocowanie elementów posadzki w podkładzie, prawidłowość układu elementów w pomieszczeniu i między sobą, prawidłowość wykończenia przy ścianach,

- sprawdzenie wyglądu posadzki (klasa wyglądu elementów, równomierność rozłożenia elementów różniących się teksturą drewna, na całej powierzchni, prawidłowość oszlifowania powierzchni, prawidłowość wykonania wykończenia posadzki.

- stan podłoża na podstawie zapisu o robotach zanikających,

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności dostarczonych przez dostawców,

- zgodność wykonania posadzki z dokumentacją techniczną lub umową (porównanie posadzki z projektem za pomocą oględzin i pomiarów)

- równość i poziom posadzki,

- wykończenie dylatacji,

- wykończenie styków posadzek pomiędzy pomieszczeniami lub posadzkami wykonanymi z innych materiałów,

- prawidłowe wykończenie posadzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

- staranny przegląd posadzki wspólnie z klientem,

- przy ocenie całościowej należy uwzględnić ogólny wygląd i wrażenie optyczne posadzki.

 


Źródło: Podłoga 1/2010


Dodaj do:

Facebook Twitter Digg Wykop Nasza klasa

Powiązane artykuły

Jak wyrównać poziom podłogi...

Artykuł dodany: 2012-02-08

Jak wyrównać poziom podłogi przy kominku Planuję wymianę podłogi w salonie i chciałbym, by wokół kominka wyłożona była płytkami, a na pozostałej powierzchni wykończona drewnem. Wybrany przeze mnie...
Wnętrze w starym, dobrym stylu

Artykuł dodany: 2013-08-22

Wnętrze w starym, dobrym stylu Kornikowanie, młotkowanie, nacinanie, a nawet obijanie – brzmi intrygująco? To zabiegi, których celem jest uzyskanie naturalnie zniszczonych desek, zanim trafią...

Powiązane firmy

Komentarze

0
dodaj własny komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze.
Sklep » rss
Podłogi - portal e-floors.pl Podłogi - portal e-floors.pl mapa strony Podłogi - portal e-floors.pl kontakt
Witamy, jestes u nas pierwszy raz? Zarejestruj się, Masz konto? Zaloguj się
Token